รักคุณเสมอ แค่เผลอมีกิ๊ก http://dhruvatara.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dhruvatara&month=19-07-2010&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dhruvatara&month=19-07-2010&group=1&gblog=5 http://dhruvatara.bloggang.com/rss <![CDATA[Seperately??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dhruvatara&month=19-07-2010&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dhruvatara&month=19-07-2010&group=1&gblog=5 Mon, 19 Jul 2010 22:52:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dhruvatara&month=15-04-2010&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dhruvatara&month=15-04-2010&group=1&gblog=4 http://dhruvatara.bloggang.com/rss <![CDATA[walking seperately]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dhruvatara&month=15-04-2010&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dhruvatara&month=15-04-2010&group=1&gblog=4 Thu, 15 Apr 2010 14:17:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dhruvatara&month=22-02-2010&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dhruvatara&month=22-02-2010&group=1&gblog=1 http://dhruvatara.bloggang.com/rss <![CDATA[My best Valentine :))]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dhruvatara&month=22-02-2010&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dhruvatara&month=22-02-2010&group=1&gblog=1 Mon, 22 Feb 2010 23:28:33 +0700